ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน วก.มุกดาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

                วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นำโดย ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ว่าที่พันตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี การรับสมัครนักศึกษา และรับฟังปัญหาของคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นำโดย นายวิชา อาญาเมือง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ปัญหาในการบริหารงานต่างๆ เพื่อหาทางแก้ใขต่อไป

 

 

  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

            ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม     ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม