สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หน้าแรก

PlayPause
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม….คลิกที่นี่ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านประกาศเพิ่มเติม…คลิก

ข่าว กิจกรรมของสถาบันฯ

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

จัดชื้อจัดจ้าง

[11-6-2567] ประกวดราคาชื้อชุดปฎิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ HMI ขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[30-5-2567]  ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาชื้อชุดปฎิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ HMI ขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[3-5-2567] ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[21-3-2567]  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[3-3-2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

[14-2-2563]  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
[6-2-2563]  ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์
[20-11-2562]  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร
[14-11-2562]  ขออนุมัติประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download เอกสารเพิ่มเติม…คลิก

ข่าวการศึกษา