สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

กิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ข่าวประกาศ

[22/ม.ค./2562] ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการเข้ารับตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
[18/ม.ค./2562] ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 2 ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
[17/ม.ค./2561] ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
[28/ธ.ค./2561] รับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแบบใบสมัครรับการสรรหาบุคคลดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแบบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์