สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หน้าแรก

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “Thailand Accounting Challenge 2024”

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน งานบริการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (ระดับกลาง) (Trainning Course for Electic Vehicle Repair Service) หลักสูตร 661011006


ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2


ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านประกาศเพิ่มเติม…คลิก

ข่าว กิจกรรมของสถาบันฯ

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

Download

Download เอกสารเพิ่มเติม…คลิก