หน้าแรก

 

[18/ม.ค./2561] ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

[17/ม.ค./2561] ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

[28/ธ.ค./2561] รับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแบบใบสมัครรับการสรรหาบุคคลดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแบบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน

 

[14/ธ.ค./2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ

[20/พ.ย./2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ

[14/พ.ย./2561] ขออนุมัติประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 

อ่านเพิ่มเติม…

 

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์…

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ….

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เป็นประธานเปิดการประชุมการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม