สำหรับบัณฑิต

สำหรับบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 

ช่องทางการลงทะเบียนบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565   ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565


ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563