สำหรับบัณฑิต

สำหรับบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ช่องทางการลงทะเบียนบัณฑิต

ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565


ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร