หน้าแรก

 

การประชุมอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

แถลงข่าว การต่อยอดทางการศึกษา บูรณาการทุกภาควิชา เพื่อพัฒนาก้าวสู่ สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม... 

 

 

 

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

เรื่องล่าสุด