ติดต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ที่อยู่  ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนครร  219  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 042-707669  โทรสาร 042-707669

Institute of Vocational education Northeastern Region 2

In Sakon Nakhon Technical College, 219, Nittayo Rd. , That Choeng Chum Subdistrict, Mueang District, sakonnakhon, 47000