ติดต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ศูนย์กลางวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  219  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4270 4676  โทรสาร 0 4270 4676

Institute of Vocational education Northeastern Region 2

In Sakon Nakhon Technical College, 219, Nittayo Rd. , That Choeng Chum Subdistrict, Mueang District, sakonnakhon, 47000