ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศ กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่3)

ประกาศ ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.