ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

แถลงข่าว การต่อยอดทางการศึกษา บูรณาการทุกภาควิชา เพื่อพัฒนาก้าวสู่ สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ

การประชุมตรวจสอบหลักสูตรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร

การประชุมการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.