ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2567

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั […]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 การประเมินมาตรฐานด้านดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีกการศึกษา 2567 (รอบปกติ) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B๒ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.