ประชุมหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หัวหน้าวิชาการจัดการสำนักงาน และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ประชุม - กิจกรรม

วันพฤหัสบ่ดีที่ 3 มกราคม 2562 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หัวหน้าวิชาการจัดการสำนักงาน และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น