โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562
โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT บจ.วิมลรัตน์(1994)
ถนนเลี่ยงเมือง หลักกิโลเมตรที่ 8-9 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น