สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 การประเมินมาตรฐานด้านดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม