การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร – ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ B2 ปี 2566

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร – ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ B2 ปี 2566