ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม


ดูรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ucf1KwGSpWMw5iYj-m-IWaKGZ70qRgQH/view?usp=sharing