สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม