ประชุม หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น