สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1Bg9SIVWIGlB7PyPEujN0zddLFXchscez/view?usp=sharing