การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยอำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก…..

https://drive.google.com/file/d/1ejG42DhlEk0KnR9JyhLhnSxpD5yIvvX4/view?usp=sharing