ประกาศกำหนดการเปิด –  ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา

ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565