การซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

พิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร