ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับการสรรหาบุคคล ตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับการสรรหาบุคคล ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รายละเอียดตามประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ