ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่องการเสนอชื่อหรือรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามประกาศ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการรับสมัครได้ตามลิ้งค์นี้

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เรื่องการเสนอชื่อหรือรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

2. แบบข้อมูลประวัติและผลงาน

3. แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง) และ แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)