ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล