ประกาศกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565