ประกาศผลการสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง ผลการสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564