ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับB2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในห้องสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2564