ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในห้องสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564