รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ที่ สถานศึกษาที่เปิดสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป