ประกาศการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชุม - กิจกรรม

ประกาศการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5)

ใบสมัคร 23(5)  (File Word).doc