ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564