โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูนิเทศการฝึกอาชีพ ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ช่องทางการเข้าร่วมอบรม ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM


คู่มือการใช้งาน Zoom

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ how-to-zoom.png

แบบสอบถามโครงการ

หรือ แบบสอบถามโครงการไดที่นี่