โครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

เอกสารประกอบการอบรม


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ include.png


ช่องทางการเข้าร่วมอบรม ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM


คู่มือการใช้งาน Zoom

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ how-to-zoom.png

 

แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แบบสอบถาม-28.08.64.png