โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม - กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564   และ  วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564

 

 


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ตารางกำหนดการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ_Page_1-1024x724.jpg


เอกสารการอบรม

วิทยากรท่านสุรัตน์  จั่นแย้ม  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

วิทยากร ดร.จรูญ  เตชะเจริญกิจ


ช่องทางการเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

รหัสการเข้าร่วมประชุม

Meeting ID       :       746 459 3021

Passcode        :       123456

QR-Code  เข้าร่วมโครงการ


คู่มือการใช้งาน แอพพลิเคชั่น zoom