ประกาศ เลื่อนกำหนดเปิดและปิดภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดและปิดภาคการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ