ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2