ประกาศสถาบัน รายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)