ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดคลิกที่นี่….