ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง ผลสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิกที่นี่