ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564