ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ