มอบเครื่องยนต์เอนกประสงค์ Honda

ประชุม - กิจกรรม

                        วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ประสานกับ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยคุณสมเกียรติ หงษ์เทศากร กรรมการบริหารส่วนบริหารจัดการ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องยนต์เอนกประสงค์ ที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน จำนวน 302 เครื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและมอบให้กับโครงการในพระราชดำริ และโครงการอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีตัวแทนจากสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 สถาบัน วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมรับมอบเครื่องยนต์ดังกล่าว ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/Iovene2/photos/a.2046239912174061/2046241842173868/