ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้สุขภัณฑ์ วงกบ หน้าต่าง ท่อ และสี ครั้งที่ 1

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติใช้สุขภัณฑ์ วงกบ หน้าต่าง ท่อ และสี ครั้งที่ 1 สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ในการประชุมมีคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงานเข้าร่วมพิจารณาการใช้สุขภัณฑ์ วงกบ หน้าต่าง ท่อ และสี พร้อมทั้งตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2