คนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2…

โพสต์โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020

อ่านต่อ คลิก…