ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.จักรี ต้นเชื้อ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัยและบำรุงรักษารถ ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม