ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นำโดย ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม