เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นำโดย ว่าที่พันตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลากร ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า
พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม