ร่วมงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

ประชุม - กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมี นายปิยะ ศิริขันธ์
ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรุณี ศรีนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
มุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าว
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

อ่านเพิ่มเติม