ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา การก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ 1,920 ตร.ม.
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ในการประกอบพิธีทางศาสนา

อ่านเพิ่มเติม