ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.จักรี ต้นเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตน์์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม