สอฉ.2 เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ร.9

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ดร.จักรี ต้นเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม จามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร
ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนและผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

อ่านเพิ่มเติม