การประชุมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสำนักทุกสำนักฯ หัวหน้าภาควิชา สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 / 2562

ประชุม - กิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสำนักทุกสำนักฯ หัวหน้าภาควิชา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสำนักฯ และหัวหน้าภาควิชา
เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดยมีเรื่องพิจารณาดังต่อไปนี้
1. การรับมอบเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ฮอนด้า ขนาด 300 ซีซี และการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทางในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในปีงบประมาณ 2563
3. การดำเนินโครงการของสำนักทุกสำนัก ในปีงบประมาณ 2563
4. การดำเนินโครงการของภาควิชาทุกภาควิชา ในปีงบประมาณ 2563
แหล่งที่มาและจัดทำโดย : นายอานุภาพ แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น