การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุม - กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
โดยมี ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 (5) เป็นประธาน ที่ประชุม
ได้พิจารณาผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีภาควิชา ดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3. ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
4. ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (รหัส 56) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
5. ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (รหัส 59) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น