โครงการสร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ กับสถานประกอบการ

ประชุม - กิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตันออกเฉียงเหนือ ๒
ประธานเปิด โครงการสร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ กับสถานประกอบการ ปัจฉิมนิเทศ ลงนามความร่วมมือ
อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ นำเสนอ Project ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น